Del din idé - Videregående uddannelser

English below

Har du en god idé? Eller har du en drøm om at gøre en forskel? Gode ideer er efterspurgte inden for ALLE områder af samfundet, på alle niveauer og på alle arbejdspladser – offentlige som private. I efteråret har du mulighed for at øve dig i at handle på en god idé. Det kan du gøre ved at deltage i Del din ide. Alle studerende fra de korte og mellemlange uddannelser kan deltage.

 

Hvordan øver man sig i at skabe forandring?

Kompetencer til at skabe forandring og finde på gode ideer kan trænes – og processen har ikke nødvendigvis en lineær køreplan, man kan følge. At skabe forandring handler bl.a. om at kunne identificere et problem, en efterspørgsel eller en proces, der kan forbedres. Man skal være skarp på at forstå sin omverden og det område, hvor der er mulighed eller behov for forandring. Det handler om kreativitet, idegenerering og samarbejde. Og så handler det også om at turde sige sin ide højt. Ved at deltage i Del din ide, kommer du til prøve kræfter med dette.

 

Hvem kan deltage?

Alle studerende på et erhvervsakademi, professionshøjskole, kunstnerisk eller maskinmesterskole som arbejder med et projekt og en idé kan deltage. Til ´Del din idé´ er alle studerende velkomne, uanset hvor længe du har arbejdet på din ide.

 

Skal du derimod deltage i Idekonkurrencen skal idéen være opstået tidligst 1. august, og altså i indeværende skoleår. 

 

**English**

 

Share your Idea – Higher education

Do you have a good idea? Or do you dream about making a difference? Good ideas are requested in ALL areas of society, at all levels and all workplaces, both public and private.

 

This fall you have the opportunity to try acting on a good idea by taking part in "Share your idea". All students from the short and medium-length higher educations can take part.

 

How do you practice bringing about change?

Competences in creating and coming up with new ideas is something that can be trained – and the process does not necessarily involve following a straight-forward plan. Bringing about change involves among other things the ability to identify a problem, a demand, or a process that can be improved.

 

You need to to be able to understand your environment and the area where there is an opportunity or need for change. This involves creativity, idea generation and teamwork. You must also dare to say your idea out loud. By participating in "Share your idea", you can try this out.