Idékonkurrencen - Videregående uddannelser

 

Idékonkurrence for de videregående uddannelser - Download guide til højre. 

 

And the finalists announced today are...

- Hammock, UCN

- Innosight, UCN

- FreeFrom, Business Academy Aarhus

- SAMMEN, Business Academy Aarhus

- ReLift, VIA

- QSafe, VIA

- Blue Honeycomb, VIA

- Alfa Rack, UCN

- Easy-Packy, SIMAC

- Blankit, UCL

- Flow, Erhvervsakademi Midtvest

 

All finalists will pitch their idea live at the Danish Entrepreneurship Festival finaly on Friday the 20th of november at 9 o'clock.

Watch the finally here

 

Idékonkurrence for de videregående uddannelser - Download guide til højre. 

Idekonkurrencen er en ide og innovationskonkurrence for dig, der er studerende på en videregående uddannelse. Den er en del af Danish Entrepreneurship Festival, hvor ca. 7000 deltager i konkurrencer, workshops og oplæg, modtager rådgivning, netværker med andre - denne gang i et virtuelt univers.

 

Som deltager i Idékonkurrencen dyster du mod 100 andre teams fra hele landet om en plads i finalen, og 10.000 DKK til vinderen.

 

Idékonkurrencen foregår næste gang online den 18. november 2020, og der er finalepitch for 10 udvalgte teams baseret på point og på tværs af kategorier d. 20. nov.

 

Under normale omstændigheder, ville Idé konkurrencen afholdes til Danish Entreprenuership Award i Fredericia Kongrescenter, men CV-19-pandemien betyder, at alt ikke længere er, som det plejer. Derfor er Danish Entreprenuership Award blevet til en online entreprenørskabsfestival i uge 47, som vi kalder Danish Entreprenuership Festival. 

 

KORT FORTALT: Hvordan foregår Idékonkurrencen for videregående uddannelser?

 

 • De studerende udvikler på en idé inden for en af de fire kategorier: Social Entreprenørskab, LifeTech, Service Innovation og GreenTech, læs mere om kategorier i guiden øverst til højre.

 • De studerende og deres underviser tilmelder sig på Fonden for Entreprenørskabs-tilmeldingsplatform kaldet Min Side, læs mere
 • De studerende udarbejder og indtaster en skriftlig beskrivelse af deres idé på maksimum to sider (4800 tegn  inde på Min Sidé -deadline tirsdag d. 27. oktober 2020kl. 12.00

 • Rådgivere læser, giver point og feedback til idebeskrivelsen forinden 18. nov. på Min Side.
 • Onsdag den 18. november til Danish Entreprenuership Festival skal hvert team pitche deres idé  online i “lukkede online rum” på 3 min. for et dommerpar. Efterfølgende vil der være en 7min. samtale mellem teamet og dommerparret.

 • 10 teams med flest point på tværs af kategorier går videre til finalen fredag den 20. november, hvor hvert team pitcher deres idé  for dommere. Det team med flest point går derfra som vinderen og med 10.000 kr.

 • Efterfølgende får alle teams tilsendt skriftlig feedback på deres idé fra dommerne.

Hvordan kan jeg deltage?

Du skal som studerende uploade en 2-siders idébeskrivelse senest d. 27. okt. på tilmeldingsplatformen kaldet Min Side. Så er du samtidig tilmeldt. Så skal du forberede en 3 min. pitch og præsentation og møde op online d. 18. nov. til din tid du får tildelt. Bliver du og dit team en af de ti med flest point, kommer I i finalen 20 nov. og skal dyste om 10.000 DKK.

 

Ved Idekonkurrencen belønner vi kreativitet, innovation og nyhedsværdi. Der fokuseres på innovationshøjde, hvor nyskabende ideer eller opdagelser sættes i forhold til eksisterende ideer/produkter. Idekonkurrencen belønner særligt værdiskabende innovation - derfor kombinationen af: nyskabelse og realiserbarhed.

Det er et krav at det er spritnye ideer som testet. Idéen og projektet må ikke være opstået fra 1. august 2020.

 

Idekonkurrencen for videregående uddannelser har et højt niveau indenfor bedømmelseskriterierne. Niveauet er højere end for ungdomsuddannelserne. Derudover er Idekonkurrencen for de videregående uddannelser bygget op omkring de samme kategorier som Start Up Programmes andre aktiviteter.

Har du spørgsmål om Idékonkurrencen på Danish Entrepreneurship Festival, så kontakt projektassistent Kirstine Laursen-Keldorff på kirstine@ffefonden.dk eller programleder Carina Hammer, carina@ffefonden

NB! Du kan både deltage i Del din idé og Idekonkurrencen. Skriv til kirstine@ffefonden.dk for at høre nærmere.

**English**

Idea competition for higher education – download guide in the top right corner

The Idea competition is an idea- and innovation competition for students in higher education. It is part of the Danish Entrepreneurship Award where each year 7000 pupils and students are participating in competitions and workshops, receive advice and guidance as well as network with others. But this time the event will take place in a virtuel space.

As a participant in the Idea competition you are competing against 100 other teams from all over Denmark. The winner receives 10,000 DKK.

The Idea competition takes place online on 18 November 2020, and the final pitch for the 10 selected teams takes place on 20 November 2020.  

Under normal circumstances the Idea competition would be held at the Danish Entrepreneurship Award in Fredericia Messe C, as usual. However, due to the Covid-19 pandemic we have changed the event into an online Danish Entrepreneurship Festival in week 47.

 

How will the Idea competition take place for higher educations?

 • The students develop an idea in one of the four categories: Social Entrepreneurship, LifeTech Service Innovation and GreenTech. You can read more about the categories in the top right corner.

 • The students and their teacher sign up at the Danish Foundation for Entrepreneurship registration platform called My Page, read more

 • The students prepare and upload a written description of their idea (max two pages, max 4800 characters) on My Page. The deadline is Tuesday 27 October at 12 pm.

 • The evaluators read and evaluate them and provide feedback on the idea description before 18 November on My Page.

 • On Wednesday 18 November at the Danish Entrepreneurship Festival, each team gives a 3-minute pitch of their idea in front of the judges in a closed online room. Afterwards, the team and the judges will have a 7-minute interview about the idea.

 • The 10 teams with the largest score in the 4 categories will go directly to the final, which is Friday 20 November. Here each team will pitch their idea in front of the judges. The winner of the final receives 10,000 DKK.
 • All teams receive a written feedback about their idea from the judges.


How can I participate?

before you can participate, you must upload a 2-pages idea description before 27 October on 'My Page'. Before the competition, you and your team must prepare a 3-minute pitch and idea presentation, which you present to the judges on 18 November. You will receive further information about which time you must present your idea. If you and your team are among the teams with the largest score, you will proceed to the next step, which is the final on 20 November. All 10 teams compete against one another to be the winner and the receiver of 10,000 DKK.  

At the Idea competition we reward creativity, innovation and news value. The focus will be on innovation, where new ideas and discoveries are compared to existing products. The Idea competition rewards especially value-creating innovation - a combination of innovation and realisation potential.


Your idea must be brand new - it must not have been invented/found earlier than 1 August 2020

The Idea competition for higher educations has a high level of assessment criteria. The level is higher than for secondary education. However, the Idea competition for higher educations involves the same categories as the other activities within Start Up Programme.

If you have any questions about the Idea competition at the Danish Entrepreneurship Festival, please contact project assistant Kirstine Laursen-Keldorff at kirstine@ffefonden.dk or programme leader Carina Hammer at carina@ffefonden.dk

NB! You can participate in both Share your idea and the Idea competition. Write to kirstine@ffefonden.dk to find out more.