Idékonkurrencen - Videregående uddannelser

Idekonkurrencen er en ide- og innovationskonkurrence for dig, der er studerende på en videregående uddannelse. Som deltager i Idékonkurrencen dyster du mod 100 andre teams fra hele landet om en plads i finalen, og 10.000 DKK til vinderen.

 

KORT FORTALT: Hvordan foregår Idékonkurrencen for videregående uddannelser?

 

 • De studerende udvikler på en idé inden for en af de fire kategorier: Social Entreprenørskab, LifeTech, Service Innovation og GreenTech

 • De studerende og deres underviser tilmelder sig
 • De studerende udarbejder og indtaster en skriftlig beskrivelse af deres idé på maksimum to sider (4800 tegn)

 • Rådgivere læser, giver point og feedback til idebeskrivelsen på Min Side.
 • Til Danish Entreprenuership Festival skal hvert team pitche deres idé online i “lukkede online rum” på 3 min. for et dommerpar. Efterfølgende vil der være en 7 min. samtale mellem teamet og dommerparret.

 • 10 teams med flest point på tværs af kategorier går videre til finalen, hvor hvert team pitcher deres idé  for dommere. Det team med flest point går derfra som vinderen og med 10.000 kr.

 • Efterfølgende får alle teams tilsendt skriftlig feedback på deres idé fra dommerne.

 

Det er et krav at det er spritnye ideer som bliver testet

Idekonkurrencen for videregående uddannelser har et højt niveau indenfor bedømmelseskriterierne. Niveauet er højere end for ungdomsuddannelserne. Derudover er Idekonkurrencen for de videregående uddannelser bygget op omkring de samme kategorier som Start Up Programmes andre aktiviteter.

Har du spørgsmål om Idékonkurrencen på Danish Entrepreneurship Festival, så kontakt Chef for forskning, analyse & vidergående uddannelser Emilie Normann, emilie@ffefonden**English**

Idea competition for higher education

The Idea competition is an idea- and innovation competition for students in higher education. As a participant in the Idea competition you are competing against 100 other teams from all over Denmark. The winner receives 10,000 DKK.

 

How will the Idea competition take place for higher educations?

 • The students develop an idea in one of the four categories: Social Entrepreneurship, LifeTech Service Innovation and GreenTech.

 • The students and their teacher sign up

 • The students prepare and upload a written description of their idea (max two pages, max 4800 characters)

 • The evaluators read and evaluate them and provide feedback on the idea description

 • At the Danish Entrepreneurship Festival, each team gives a 3-minute pitch of their idea in front of the judges in a closed online room. Afterwards, the team and the judges will have a 7-minute interview about the idea.

 • The 10 teams with the largest score in the 4 categories will go directly to the final. Here each team will pitch their idea in front of the judges. The winner of the final receives 10,000 DKK.
 • All teams receive a written feedback about their idea from the judges.

 


Your idea must be brand new

The Idea competition for higher educations has a high level of assessment criteria. The level is higher than for secondary education. However, the Idea competition for higher educations involves the same categories as the other activities within Start Up Programme.

If you have any questions about the Idea competition at the Danish Entrepreneurship Festival, please contact Head of Research, Analysis and Higher Education, Emilie Normann at emilie@ffefonden