Idékonkurrencen - Videregående uddannelser

Idekonkurrencen er en ide- og innovationskonkurrence for dig, der er studerende på en videregående uddannelse. Som deltager i Idékonkurrencen dyster du mod 100 andre teams fra hele landet om en plads i finalen, og 10.000 DKK til vinderen.

 


I år finder Idekonkurrencen sted onsdag i uge 47, den 24. november.

Tilmeld dig lige her.

Deadline for tilmelding til konkurrencen og for upload af den skriftlige idébeskrivelse er d. 28. oktober kl. 12.00

 

Find bedømmelseskriterierne lige her.

 

KORT FORTALT: Hvordan foregår Idékonkurrencen for videregående uddannelser?

 

 • De studerende og deres underviser tilmelder sig senest d. 28. oktober kl. 12.00
 • De studerende udarbejder og uploader en skriftlig beskrivelse af deres idé på maksimum to sider (4800 tegn) senest d. 28. oktober kl. 12.00

 • Rådgivere læser, giver point og feedback til idebeskrivelsen på Min Side.
 • Til Danish Entreprenuership Festival skal hvert team pitche deres idé online i “lukkede online rum” på 4 min. for et dommerpar. Efterfølgende vil der være en 4 min. samtale mellem teamet og dommerparret.

 • 10 teams med flest point går videre til finalen, hvor hvert team pitcher deres idé  for dommere. Det team med flest point går derfra som vinderen og med 10.000 kr.

 • Efterfølgende får alle teams tilsendt skriftlig feedback på deres idé fra dommerne.

 

Det er et krav at det er spritnye ideer som bliver testet

Idekonkurrencen for videregående uddannelser har et højt niveau indenfor bedømmelseskriterierne. Niveauet er højere end for ungdomsuddannelserne.

 

Tidsplan for Idékonkurrencen for Videregående Uddannelser

 

Onsdag d. 24. november

9.00-9.30: Åbning af Idékonkurrencen

9.30-13.00: Idékonkurrence-holdene pitcher til dommerne i lukkede rum

13.00-13.15: Finalister annonceres

 

Fredag d. 26. november

8.45-9.00: Åbning af finaledagen

11.00-13.00: Finalisterne for Idékonkurrencen pitcher

13.00-14.00: Vinderne af Da Vinci og de 3 Idékonkurrencer kåres, og Mikrolegat uddeles

 

Har du spørgsmål om Idékonkurrencen på Danish Entrepreneurship Festival, så kontakt Chef for forskning, analyse & videregående uddannelser Emilie Normann, emilie@ffefonden

 

**English**

Idea competition for higher education

The Idea competition is an idea- and innovation competition for students in higher education. As a participant in the Idea competition you are competing against 100 other teams from all over Denmark. The winner receives 10,000 DKK.

 

How will the Idea competition take place for higher educations?

 • The students and their teacher sign up on the 28th October at 12.00 at the latest

 • The students prepare and upload a written description of their idea (max two pages, max 4800 characters) on the 28th October at 12.00 at the latest

 • The evaluators read and evaluate them and provide feedback on the idea description

 • At the Danish Entrepreneurship Festival, each team gives a 4-minute pitch of their idea in front of the judges in a closed online room. Afterwards, the team and the judges will have a 4-minute interview about the idea.

 • The 10 teams with the highest score will go directly to the final. Here each team will pitch their idea in front of the judges. The winner of the final receives 10,000 DKK.
 • All teams receive a written feedback about their idea from the judges.

 


Your idea must be brand new

The Idea competition for higher educations has a high level of assessment criteria. The level is higher than for secondary education.

Timeline for the Idea Competition for higher education

 

Wednesday November 24th

9.00-9.30: Grand opening of the Idea competition

9.30-13.00: The teams for the Idea competition pitch to the judges in closed rooms

13.00-13.15: The finalists are announced

 

Friday November 26th

8.45-9.00: Grand opening of the final day

11.00-13.00: Finalists of the Idea competition pitch

13.00-14.00: The winners of Da Vinci and the 3 Idea competitions are found and micro grants are awarded

 

If you have any questions about the Idea competition at the Danish Entrepreneurship Festival, please contact Head of Research, Analysis and Higher Education, Emilie Normann at emilie@ffefonden

 

In 2021, the Idea competition will be on wednesday in week 47, on the 24 November.