Idékonkurrencen - Videregående uddannelser

**English description below**

Idékonkurrencen er en idé- og innovationskonkurrence for dig, der er studerende på en videregående uddannelse. Som deltager i Idékonkurrencen dyster du mod teams fra hele landet om en plads i finalen og 10.000 DKK til vinderen. I år løber Idékonkurrencen for videregående uddannelser af stablen den 30. november 2022 i Messe C, Fredericia. Som et nyt tiltag vil Idékonkurrencen være opdelt i følgende spor: Produkt, Service og Intraprenørskab.

 

Snarest kan du øverst i højre side finde:

 • En guide samt krav til deltagelse

 • En skabelon, som inspiration til idébeskrivelsen

 • En beskrivelse af de tre spor

 • Bedømmelseskriterier – herunder hvordan dommerne vurderer idéerne

 

KORT FORTALT: Hvordan foregår Idékonkurrencen for videregående uddannelser?

 • De studerende og deres underviser tilmelder sig Idékonkurrencen
 • De studerende udarbejder og uploader en skriftlig idébeskrivelse på maksimum to sider (4800 tegn)

 • Dommerne læser idébeskrivelsen og giver point og feedback på platformen Min Side.

 • Til Danish Entreprenuership Festival skal hvert team pitche deres idé for et dommerpar af to omgange. Begge pitch vil have en varighed på 3 minutter. Efterfølgende vil der være en samtale mellem teamet og dommerparret.

 • De tre teams med flest point går videre til finalen, hvor hvert igen team pitcher deres idé for dommerne. Teamet med flest point går derfra som vinderen af Idékonkurrencen og 10.000 DKK.

 • ALLE teams får efterfølgende tilsendt skriftlig feedback på deres idé fra dommerne.

 

 

Det er et krav at det er spritnye idéer, som bliver testet

Idékonkurrencen for videregående uddannelser er baseret på spritnye idéer. Studerende vil derfor få mulighed for at modtage sparring tidligt i forløbet. I år vil Idékonkurrencen være opdelt i tre spor – herunder Produkt, Service og Intraprenørskab (idéer inden for eksisterede organisationer). Formålet er at kunne øge niveauet af feedback. En beskrivelse af de tre spor vil blive tilgængelig snarest.

 

Tilmeldingsfristen er mandag den 31. oktober 2022.

Har du arbejdet på din idé i længere tid end indeværende skoleår, eller blot ønsker sparring på en idé, så bliv klogere på Del din idé her.

 

Har du spørgsmål om Idékonkurrencen på Danish Entrepreneurship Festival, så kontakt venligst Sidsel Dyrholm på sidsel@ffefonden.dk

 

**English description here**

Idea Competition for Higher Education

The Idea Competition is an Idea and Innovation Competition for students at a Higher Education. As a participant in the Idea Competition, you compete against teams from all over the country for a place in the final and DKK 10,000. This year, the Idea Competition for Higher Education will take place on 30 November 2022 in Messe C, Fredericia. As a new initiative, the Idea Competition will be divided into the following tracks: Product, Service, and Intrapreneurship.


Shortly, at the top of the right side, you will find: 

 • A guide and requirements for participation

 • A template, which can be used as inspiration for the idea description

 • A description of the three tracks

 • Assessment criteria - including how the judges evaluate the ideasIN BRIEF: How does the Ideas Competition for Higher Education take place?

 • The students and their teacher sign up for the Idea Competition

 • The students prepare and upload a written idea description of a maximum of two pages (4800 characters)

 • The judges read the idea description and give points and feedback on the platform My Page.

 • At the Danish Entreprenuership Festival, each team must pitch their idea to a pair of judges twice. Both pitches will have a duration of 3 minutes. Afterwards, there will be a conversation between the team and the judges.

 • The three teams with the most points advance to the final, where each team pitches their idea to judges. The team with the most points will leave as the winner of the Ideas Competition and 10,000 DKK.

 • ALL teams will receive written feedback on their idea from the judges.

 

It is a requirement that the ideas being tested are brand new

The Idea Competition for Higher Education is based on brand new ideas. Students will therefore have the opportunity to receive counseling early in the process. This year, the Ideas Competition will be divided into three tracks – including Product, Service, and Intrapreneurship (ideas within existing organizations). The purpose is to be able to increase the level of feedback. A description of the three tracks will be available shortly.The registration deadline is Monday, October 31, 2022.

If you have been working on an idea for longer than the current school year, or if you simply wish to receive counseling on an idea, then learn more about Share your Idea here.

 

 

If you have any questions about the Idea Competition at the Danish Entrepreneurship Festival, please contact Sidsel Dyrholm at sidsel@ffefonden.dk.