Idékonkurrencen - Videregående uddannelser

**English description below**

Idékonkurrencen er en idé- og innovationskonkurrence for dig, der er studerende på en videregående uddannelse. Som deltager i Idékonkurrencen dyster du mod teams fra hele landet om en plads i finalen og 10.000 DKK til vinderen. I år løber Idékonkurrencen for videregående uddannelser af stablen den 30. november 2022 i Messe C, Fredericia.

Som et nyt tiltag vil Idékonkurrencen være opdelt i tre kategorier: Produkt, Service og Intraprenørskab. Du kan læse mere om de enkelte kategorier ved at downloade dokumentet "Kategoribeskrivelser Idékonkurrencen, som du finder i den sorte boks i højre side. Der findes også en engelsk version. 

 

Bemærk, at tilmeldingsfrist er den 31. oktober kl. 23.59. Det er også på dette tidspunkt, at teamet senest skal uploade den skriftelige idébeskrivelse. 

Øverst i højre side kan du finde:

 • En skabelon med inspiration til den skriftlige idébeskrivelse

 • En beskrivelse af de tre spor/kategorier i Idékonkurrencen

 • Bedømmelseskriterier – herunder hvordan dommerne vurderer idéerne. Bemærk, at bedømmelseskriterierne for Produkt og Service er identiske. Kriterierne for Intraprenørskabssporet er en anelse anderledes ift. ordvalg.
 • En GUIDE til tilmelding af min side. Tryk "Vis flere" og derefter "Tilmelding til min side".

 

KORT FORTALT: Hvordan foregår Idékonkurrencen for videregående uddannelser?

 • De studerende og deres underviser tilmelder sig Idékonkurrencen via Min Side - find link under "Tilmeld dig" i øverste sorte bjælke. Bemærk underviser skal tilmelde sig først og derefter registrere teams og teamleder. Derefter kan teamleder registrere øvrige teammedlemmer og tilmelde sig konkurrencen etc.
 • De studerende skal udarbejde og uploade en skriftlig idébeskrivelse i pdf på ca. to sider (max. 4800 tegn) på Min Side senest den 31. oktober kl. 23.59

 • Dommerne læser idébeskrivelsen og giver point og skriftlig feedback. Underviserne vil modtage den skriftlige feedback efter konkurrencen

 • Til Danish Entrepreneurship Festival skal hvert team pitche deres idé for et dommerpar ad to omgange. Begge pitch vil have en varighed på 3 minutter. Efterfølgende vil der være en samtale mellem teamet og dommerparret på ca. 10 min., hvor I kan få yderligere spørgsmål og hvor I også vil få feedback og gode råd til det videre arbejde.

 • De seks teams med flest point fra de tre kategorier går videre til finalen, hvor finalisterne igen pitcher deres idé for et dommerpanel fra en scene. Et finaledommerpanel udvælger den samlede vinder af Idékonkurrencen, som går derfra med 10.000 DKK.

 • ALLE teams får efterfølgende tilsendt skriftlig feedback på deres idé fra dommerne

 

Kun helt nye idéer fra dette semester kan deltage i Idékonkurrencen

Idékonkurrencen for videregående uddannelser er baseret på spritnye idéer. Studerende vil derfor få mulighed for at modtage sparring tidligt i forløbet. I år vil Idékonkurrencen være opdelt i tre kategorier: Produkt, Service og Intraprenørskab (sidstnævnte er idéer inden for eksisterende organisationer). Formålet med kategorierne er at kunne øge kvaliteten af den feedback I modtager. En beskrivelse af de tre kategorier kan downloades fra den sorte boks i højre side. Hvis du har en idé, som du har arbejdet med i længere tid end dette semester, så kan du deltage i Del din Idé. Find link og mere info her.

 

Tilmeldingsfristen er mandag den 31. oktober 2022 kl. 23.59. Dette er samtidig deadline for upload af den skriftlige idébeskrivelse på Min Side. I kan med fordel tilmelde jeres team tidligere og så blot vente med at uploade idébeskrivelsen til I er klar med den og senest den 31. oktober.

 

Har du arbejdet på din idé i længere tid end indeværende skoleår, eller blot ønsker sparring på en idé uden at deltage i en konkurrence, så bliv klogere på Del din idé her.

 

Har du spørgsmål til Idékonkurrencen på Danish Entrepreneurship Festival, så kontakt venligst programleder Sidsel Dyrholm Holst på sidsel@ffefonden.dk

 

**English description here**

Idea Competition for Higher Education

The Idea Competition is an Idea and Innovation Competition for students at a Higher Education. As a participant in the Idea Competition, you compete against teams from all over the country for a place in the final and DKK 10,000. This year, the Idea Competition for Higher Education will take place on 30 November 2022 in Messe C, Fredericia. As a new initiative, the Idea Competition will be divided into the following tracks: Product, Service, and Intrapreneurship.


At the top of the right side, you will find:

 • A template, which can be used as inspiration for the written idea description

 • A description of the three tracks/categories

 • Assessment criteria - including how the judges evaluate the ideasIN BRIEF: How does the Ideas Competition for Higher Education take place?

 • The students and their teacher sign up for the Idea Competition at My Site

 • The students prepare and upload a written idea description of a maximum of two pages (4800 characters)

 • The judges read the idea description and give points and feedback on the platform My Page.

 • At the Danish Entreprenuership Festival, each team must pitch their idea to a pair of judges twice. Both pitches will have a duration of 3 minutes. Afterwards, there will be a feedback conversation between the team and the judges.

 • The six teams with the most points - up to two from each category - advance to the final, where each team pitches their idea from a stage to a panel of judges. The judges pich a winner of the Ideas Competition who receives 10,000 DKK.

 • ALL teams will receive written feedback on their idea from the judges.

 

It is a requirement that the ideas being tested are brand new

The Idea Competition for Higher Education is based on brand new ideas from this semester. Students will therefore have the opportunity to receive counseling early in the process. This year, the Ideas Competition will be divided into three tracks – including Product, Service, and Intrapreneurship (ideas within existing organizations). The purpose is to be able to increase the level of feedback. A description of the three tracks is available as a download from the black box in the right hand corner.The registration deadline is Monday, October 31st at 23.59 p.m, 2022.

If you have been working on an idea for longer than the current school year, or if you simply wish to receive counseling on an idea, then learn more about Share your Idea here.

 

 

If you have any questions about the Idea Competition at the Danish Entrepreneurship Festival, please contact Sidsel Dyrholm at sidsel@ffefonden.dk.