Idékonkurrencen - Videregående uddannelser

**English below**

Idekonkurrencen er en ide- og innovationskonkurrence for dig, der er studerende på en videregående uddannelse. Som deltager i Idékonkurrencen dyster du mod 100 andre teams fra hele landet om en plads i finalen, og 10.000 DKK til vinderen.

 

Øverst i højre side finder du: 
- Guide til hvordan man tilmelder sig, og hvad det kræver at være med 

- Skabelon, som kan bruges som inspiration til konceptbeskrivelsen 

- Bedømmelseskriterier - hvad dommerne bedømmer ideerne efter 

 

KORT FORTALT: Hvordan foregår Idékonkurrencen for videregående uddannelser?

 

 • De studerende og deres underviser tilmelder sig
 • De studerende udarbejder og uploader en skriftlig beskrivelse af deres idé på maksimum to sider (4800 tegn)

 • Dommerne læser, giver point og feedback til idebeskrivelsen på platformen Min Side.
 • Til Danish Entreprenuership Festival skal hvert team pitche deres idé online i “lukkede online rum” på 4 min. for et dommerpar. Efterfølgende vil der være en 4 min. samtale mellem teamet og dommerparret.

 • 10 teams med flest point går videre til finalen, hvor hvert team pitcher deres idé  for dommere. Det team med flest point går derfra som vinderen og med 10.000 kr.

 • Efterfølgende får alle teams tilsendt skriftlig feedback på deres idé fra dommerne.

 

Det er et krav at det er spritnye ideer som bliver testet

Idekonkurrencen for videregående uddannelser har et højt niveau indenfor bedømmelseskriterierne. Niveauet er højere end for ungdomsuddannelserne.

 

Sparring med Patent- og Varemærkestyrelsen

Det var i år muligt at søge om sparring med Patent- og Varemærkestyrelsen. Der var 10 pladser til rådighed, og vi udvælger de bedste ansøgere til tiderne. 

For at komme i betragtning til en af pladserne kunne du ansøge om en plads her. 

Du skulle i ansøgningen vælge, om du søgte en sparringsamtale omkring patenter, eller varemærke og designbeskyttelse. 

Sparringen foregik via Microsoft Teams og var 10 minutters sessioner med en rådgiver enten inden for patenter, eller inden for varemærke og designbeskyttelse. 

Sparringen fandt sted onsdag formiddag, og de udvalgte hold vil modtage besked om deres tidspunkt for sparring. Vi tog naturligvis højde for at passe tider i forhold til dommerbedømmelse. 

Der var deadline for ansøgning er den 12. november.

 

 

Har du spørgsmål om Idékonkurrencen på Danish Entrepreneurship Festival, så kontakt Sidsel Dyrholm på sidsel@ffefonden.dk

 

**English**

Idea competition for higher education

The Idea competition is an idea- and innovation competition for students in higher education. As a participant in the Idea competition you are competing against 100 other teams from all over Denmark. The winner received 10,000 DKK.


In the top corner of the page there are three documents:
 One is a guide to exactly what is expected at the Idea Competition, and how to register

- An overview of how the judges evaluate your idea

- A template for the idea description, you can use as inspiration

How will the Idea competition take place for higher educations?

 • The students and their teacher sign up

 • The students prepare and upload a written description of their idea (max two pages, max 4800 characters)
 • The evaluators read and evaluate them and provide feedback on the idea description

 • At the Danish Entrepreneurship Festival, each team gives a 4-minute pitch of their idea in front of the judges in a closed online room. Afterwards, the team and the judges will have a 4-minute interview about the idea.

 • The 10 teams with the highest score will go directly to the final. Here each team will pitch their idea in front of the judges. The winner of the final receives 10,000 DKK.
 • All teams receive a written feedback about their idea from the judges.

 


Your idea must be brand new

The Idea competition for higher educations has a high level of assessment criteria. The level is higher than for secondary education.

Sparring with the Danish Patent and Trademark Office

It is possible to apply for a sparring session with the Danish Patent and Trademark Office. We have 10 spots available and will choose the best applications.

To be considered as one of the 10, you must apply here.

During the application process you must choose if you are applying for a sparring regarding patents or trademark protection.

The session will be online, on Microsoft Teams and includes 10 minutes with an advisor within either patent or trademark and design protection.

The sessions will be held during the morning, and the chosen teams will receive an email regarding the time of their session. We will make sure to adjust your session in regards to your pitch in front of the judges.

The application deadline was November 12th

 

If you have any questions about the Idea competition at the Danish Entrepreneurship Festival, please contact Sidsel Dyrholm at sidsel@ffefonden.dk